Ο Κώδικας της
Ένταξης

Σκοπός του έργου «Inclusion Code» είναι η βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων με μια πολυδιάστατη προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ μη κερδοσκοπικού και δημόσιου τομέα.
Βασικό στόχο αποτελεί η εκμάθηση δεξιοτήτων οικολογικής γεωργίας και η δημιουργία μιας «έξυπνης» εφαρμογής για την προώθηση της γεωργικής επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεση της ομάδας-στόχου με την αγορά αυτή.

Το έργο

Νέα - Ανακοινώσεις

Νεα 1

Νεα 2

Δικαιούχοι

Tο ΚΕΑN είναι ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη δημοκρατία, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των νέων στην εργασία, στο περιβάλλον, στη ποιότητα ζωής, στην κοινωνική απελευθέρωση, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας.