Δράσεις

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ αυτών των ομάδων έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ασυνόδευτων ανηλίκων και κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινωνιών.