Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου InclusionCode οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια εκμάθησης κώδικα για ασυνόδευτους ανηλίκους!

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων προγραμματισμού σε ασυνόδευτους ανηλίκους, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και την ενημέρωση τους ως προς τις δυνατότητες της επαγγελματικής τους ένταξης στον τομέα αυτό, μετά την ενηλικίωση τους.

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων θα δημιουργηθεί μια έξυπνη εφαρμογή, που θα περιλαμβάνει χαρτογράφηση των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της χώρας και τη διασύνδεση τους με επιχειρήσεις οικολογικής γεωργίας και γεωργικής επιχειρηματικότητας.

Τα σεμινάρια και η εφαρμογή θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία εξειδικευμένου προγραμματιστή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *