Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων και ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου InclusionCode οργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια οικολογικής γεωργίας για ασυνόδευτους ανηλίκους!

Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων οικολογικής γεωργίας σε ασυνόδευτους ανηλίκους, με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων και την ενημέρωση τους ως προς τις δυνατότητες της επαγγελματικής τους ένταξης στον τομέα αυτό, μετά την ενηλικίωση τους.

Μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων θα δημιουργηθούν πιλοτικές γεωργικές μονάδες στο Κτήμα Φιξ του Δ. Ηρακλείου και στο Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”, ώστε οι ανήλικοι να εξοικειωθούν με τις γνώσεις και δεξιότητες αυτές.

Τα σεμινάρια και οι μονάδες θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένο γεωπόνο.

Πρόγραμμα

Δευτέρα 1/4/2024, 16.00-18.00: Βασικές αρχές οικολογικής καλλιέργειας-Φιλοσοφία

Παρασκευή 5/4/2024, 16.00-18.00: Καλλιεργητικό ημερολόγιο-Τεχνικές

Δευτέρα 8/4/2024, 16.00-18.00: Προετοιμασία για την πιλοτική εγκατάσταση

Χώρος: Escape Athens, 3ης Σεπτεμβρίου 130 & Κοδριγκτώνος

Για διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: d.sofianou@kean.gr