Δικαιούχοι

Contact Information

ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ (ΚΕΑΝ)

Tο ΚΕΑN είναι ανοιχτός κοινωνικός σύλλογος νέων που αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες, την ειρήνη, την πρόοδο, την ευημερία και την προστασία του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη δημοκρατία, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των νέων στην εργασία, στο περιβάλλον, στη ποιότητα ζωής, στην κοινωνική απελευθέρωση, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής και πλουραλιστικής κοινωνίας.

Το ΚΕΑΝ, ως σωματείο έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του τρόπου ζωής των νέων και την ουσιαστική εξοικείωσή τους με τα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ισότητας και της ελευθερίας και την προώθηση της ιδέας μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στον άνθρωπο και τη φύση. Κατά συνέπεια, η συνεργασία με φορείς που αναπτύσσουν καθημερινή δράση σε κοινωνικά θέματα, με έμφαση στη διάσταση του ασύλου και της μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα επωφελής για τον φορέα.

Contact Information

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση, την παροχή υπηρεσιών και την τοπική ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Είναι ευαισθητοποιημένος στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης και παρέχει σημαντική υποστήριξη σε αυτόν τον τομέα. Η συνεργασία του με τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και οργανώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή βοήθειας σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου Ηρακλείου σε θέματα κοινωνικής ένταξης, συνοχής και επαγγελματικής αποκατάστασης λόγω της καθημερινής επαφής τους με προσφυγικό πληθυσμό.